O preduzeću

Porodično preduzeće osnovano 25.9.2007., koncentrisano na rad u delu zaštite životne sredine, podržano od lokalne samouprave kao potvrda rada u delu edukacije dece u školama i vrtićima.
Eco Fenix B Team DOO Subotica, nastalo je kao rezultat dugogodišnjeg rada u delu sekundarnih sirovina odnosno primarne reciklaže, i koje se prvenstveno bavi reciklažom metalnih i nemetalnih ostataka i otpada, potom zaštitom životne sredine i edukacijom okoline o istoj.
NAŠA MISIJA:
"Eco Fenix B team je preduzeće koje se prvenstveno bavi reciklažom metalnih i nemetalnih otpada i ostataka, potom zaštitom životne sredine i edukacijom stanovništva o istoj"
NAŠA VIZIJA:
"Vizija preduzeća je usmeriti buduće aktivnosti na poboljšanje kvaliteta, a sve u cilju povećanja proizvodnje i širenje asortimana proizvoda, kao i osvajanje novih tržišta."

Naš tim

Naš tim čini 19 osoba, različitih godina, pola, verske i nacionalne pripadnosti, kao i obrazovnog profila. Možemo se pohvaliti obučenim i visoko kvalifikovanim administrativnim radnicama, knjigovođom, poslovnim psihologom, kao i sposobnim i vrednim zaposlenima koji su zaduženi za prijem, vaganje i sortiranje robe, njeno kasnije presovanje, baliranje i sečenje, odnosno pripremu za dalji proces recikliranja.
Posebno vodimo računa o zdravlju i bezbednosti na radu našeg tima, pa su tako zaposleni obezbeđeni adekvatnom zaštitnom opremom, administracija je osposobljena računarima koji zadovoljavaju potrebe za brzo, savremeno i efikasno obavljanje poslova, a naglašavamo da je svaki član našeg tima obavezan da prođe obuke o zaštiti životne sredine, prve pomoći i kako pravilno postupati u situacijama nenadanog požara (korišćenje PP aparata). Rukovodioci navode da će i u buduće zadržati isti odnos prema zaposlenima, smatrajući ih glavnom karikom uspešnog i kvalitetnog poslovanja.